Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu

Wstępem poprzedził Stanisław Kozyr-Kowalski

PraSocTomAkwin

rok wydania: 1999

Miejsce: Poznań

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

ISBN: 83-86360-25-9

ilość stron: 189

"Publikacja, jest próbą rekonstrukcji myśli społecznej św. Tomasza z Akwinu. Studium poglądów św. Tomasza opiera się na analizie tekstu oryginalnego. Praca opiera się tylko na wybranych pismach Akwinaty i dlatego nie może rościć sobie prawa by być ostateczną a tym bardziej kompletną syntezą.

Celem publikacji jest oddanie sprawiedliwości jednemu z największych i najbardziej wpływowych umysłów Zachodu i wyrwanie z zapomnienia, w którym usiłował go pogrążyć nie tyle rozwój wiedzy, co ideologicznie zabarwiona ignorancja. Kamil Kaczmarek stara się wykazać, że w prasocjologii św. Tomasza można znaleźć płodne inspiracje i niezłe intelektualne środki pracy duchowej, które pozwolą pozytywnie przezwyciężać właściwą niektórym socjologom współczesnym tendencję do arbitralnego rozszerzania pojęcia przymusu, przemocy i panowania.

Rozprawa Kamila Kaczmarka o świętym Tomaszu z Akwinu jako prasocjologu powstała w Zakładzie Socjologii Ogólnej, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu A. Mickiewicza. Wraz ze współpracownikami starałem się tu wypracować taki paradygmat socjologii teoretycznej, który można dziś otwarcie nazwać neoklasycyzmem socjologicznym. Paradygmat ten był próbą odnowienia fundamentów teoretyczno-metodologicznych nowoczesnej socjologii, które położyli jej ojcowie-założyciele, jej klasycy. Pomysły teoretyczne a zwłaszcza praktyka badawcza Maxa Webera, Karola Marksa i Georga Hegla to nasz punkt wyjścia i stały punkt odniesienia. Zawsze były jednak nam bliskie dzieła innych, jak powiada L. Coser, mistrzów teorii socjologicznej. (Por. Coser, 1977).

Dawnych i współczesnych. Przedmiotem obiektywnych studiów czyniliśmy dokonania badawcze Comte'a i Spencera, Tocqueville'a i Tönniesa, Simmla i Durkheima, Pareta i Marshalla, Schelera i Mannheima, Znanieckiego i Ossowskiego...

Ze wstępu "Neoklasycyzm socjologiczny" prof. dra hab. Stanisława Kozyra-Kowalskiego.