Spis treści Socjologia a religie

SOCJOLOGIA A RELIGIE

WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY JAKO NARZĘDZIE WARTOŚCIOWANIA W PISMACH ERICHA FROMMA

Poznań 2003

 


 

Spis treści

Wstęp. 7

I. Postawienie problemu 9

1. PO NIEMIECKU FROMM ZNACZY POBOŻNY, CZYLI O RELIGII W ŻYCIU AUTORA UCIECZKI OD WOLNOŚCI

2. CZY WSZYSTKIE RELIGIE SĄ RÓWNE, CZYLI O WYZWANIU DLA TEOLOGII ZE STRONY RELATYWIZMU RELIGIJNEGO

Przejście od relatywizmu jako metody, do relatywizmu jako ideologii

Obiektywność a wolność od wartościowania

Współczynnik humanistyczny

3. ERICH FROMM, HUMANIZM NORMATYWNY A WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

II. Psychoanalityczna antropologia 29

1. CZŁOWIEK JAKO ZWIERZĘ WYRZUCONE Z NATURY - OGÓLNY OBRAZ.

2. ZASADNICZE DYCHOTOMIE EGZYSTENCJALNE

3. NARODZINY CZŁOWIEKA

4. GRZECH PIERWORODNY CZŁOWIEKA

5. POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z LUDZKIEJ KONDYCJI

Więź z innymi przeciwko narcyzmowi

Transcendencja - tworzenie przeciwko niszczeniu.

Zakorzenienie - braterstwo przeciw kazirodztwu.

Poczucie tożsamości- indywidualizm przeciw konformizmowi stadnemu

Potrzeba układu orientacji i oddania - rozum przeciw irracjonalności

III. Socjopsychologiczne ujęcie religii 53

1. CO TO JEST RELIGIA

2. RELIGIA, STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA A CHARAKTER SPOŁECZNY

3. RELIGIA A NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA

4. CZTERY ASPEKTY RELIGII

Aspekt doświadczenia

Aspekt rytualny

Aspekt semantyczny

Aspekt naukowo-magiczny

5. TYPY RELIGII

Religie archaiczne

Religia patriarchalna i religia matriarchalna.

Fazy rozwoju monoteizmu

Religia industrialna i cybernetyczna

6. AUTORYTETY RELIGIJNE A PROCES DEGENERACJI RUCHU RELIGIJNEGO

IV. Dychotomiczna Typologia religii jako narzędzie wartościowania 103

1. PREZENTACJA TYPOLOGII

Charakter doświadczenia religijnego

Przedmiot czci

Rola człowieka

Zalecany stosunek do przedmiotu czci

Rozumienie grzechu

Rozumienie wiary

Typ autorytetu

2. PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM KONCEPCJI FROMMA JAKO NARZĘDZIA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

Problemy merytoryczne

Problemy teologiczne

Zebranie wyników

Literatura

Summary 141