Curriculum Vitae

Kamil Marcin Kaczmarek, ur. 1973 r.

Zainteresowania naukowe:

Socjologia religii, socjologia klasyczna i preklasyczna, religioznawstwo, nowe religie, konflikty między religiami, biologia (darwinizm), cywilizacja starożytnej Grecji i Rzymu, historia chrześcijaństwa.

Wykształcenie:
 • 2014 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2003 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1999-2003 studia doktoranckie na wydziale nauk społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2002 dyplom magistra teologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1996-2001 studia na kierunku teologia
 • 1997 dyplom magistra socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 1996-1997 studia na kierunku socjologia
 • 1995 licencjat z socjologii spec. praca socjalna
 • 1992-1995 studia na kierunku praca socjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praca zawodowa:
 • Od września 2003 r. praca w Instytucie Socjologii UAM na etacie adiunkta.
 • Od lutego 1998 r. do września 2003 r. praca w Instytucie Socjologii UAM na etacie asystenta (od 1999-2003 urlopowany na studia doktoranckie).
 • Od września 1997 r. do lutego 1998 r. praca w szkole podstawowej w charakterze nauczyciela.
Nagrody
 • 2008 nagroda Rektora I st. za książkę Herbert Spencer a problemy socjologii religii.
 • 2004 nagroda Rektora II st. za książkę Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania w pismach Ericha Fromma.

Poprzednia strona: Strona domowa Kamila M. Kaczmarka
Następna strona: Publikacje