Socjologia sfery publicznej - zagadnienia

I. Socjologia historyczna sfery publicznej

1. Grecja (Ateny)

2. Republika Rzymska

3. I Rzeczpospolita

4. Reprezentacyjna sfera publiczna i jej rozkład

5. Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna

6. Sfera publiczna państwa opiekuńczego

II. Ideologie sfery publicznej

1. Arystoteles - teoria demokracji

2. Cyceron (samoświadomość republiki)

3. Teologia polityczna Bizancjum/katolicyzmu średniowiecznego

4. Myśliciele polityczni Polski XVI w. (wątki wspĂłlne)

5. Ideologia polityczna oświecenia i jego krytycy

a) Hobbes, Locke, Hume

b) Kant

c) Hegel, Marks, Gramsci

d) J.S. Mill

III. Problemy

1. Gospodarka a sfera publiczna

2. Partie polityczne a sfera publiczna

3. Prasa i mass media a sfera publiczna

4. Religia a sfera publiczna