Herbert Spencer a problemy socjologii religii

Spencer

Rok wydania: 2007.

Miejsce: Poznań.

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Liczba stron: 275.

ISSN: 0554-8225

ISBN: 978-83-232178-0-0

Praca ma charakter hermeneutycznej analizy poglądów Spencera na problemy religii, religijności i roli religii w życiu społecznym. Analizę tę Autor podzielił na trzy części: r. 1 -Teoria osobliwości religii, r. 2 -Uwarunkowania religii przez inne zjawiska społeczne, r. 3 -Oddziaływanie religii na inne systemy społeczne/ i konsekwentnie podział ten zachował. Rozprawa ma trzy obszerne rozdziały, w obrębie których zachowano w zasadzie podobny, bardzo przejrzysty choć nie wszędzie jednolity rodzaj analizy: rekonstrukcję, przetworzenie i podsumowanie. Zachowanie takiego układu pozwala na wyraźne oddzielenie poglądów Spencera od analizy tych poglądów. Analiza polega zarówno na interpretacji jak i na porównaniu i konfrontacji tez Spencera z poglądami wielu innych autorów, zarówno mu współczesnych jak i późniejszych, współczesnych nam. Jest to więc bardzo poprawny przykład analizy hermeneutyczne, ukazania zarówno konsekwencji jak i pewnych niekonsekwencji rozumowania Spencera, dróg prowadzących do uogólnień i konkluzji. Bardzo szerokie jest tło przeprowadzanych analiz. Tło to tworzą zarówno poglądy Spencera na społeczeństwo jak i poglądy innych autorów. Rozprawa jest pod tym względem bardzo konsekwentna w ograniczaniu się wyłącznie do podejścia hermeneutycznego przy zupełnym braku odwołań do empirii. To niewątpliwie zaleta.(...) Ogólnie uważam rozprawę za bardzo dobrą, rzetelną, wykonaną bardzo poprawnie metodologicznie. (...) Napisana jest bardzo poprawnym, klarownym językiem. Posiada walory zarówno rozprawy naukowej jak i tekstu dydaktycznego.

Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Grzegorza Babińskiego

  1. Spis Treści
  2. Wstęp
  3. W katalogu wydawnictwa
  4. Do pobrania w repozytorium AMUR