Dla studentów

Dyżury

p.124

  • poniedziałki (dyżur instytutowy) 10-11
  • środa (dyżur dla Studentów) 13-15

 

Wejście do PANELU

 

Materiały

Zasady sporządzania przypisów

Dla słuchaczy wykładu "Socjologia klasyczna"

Zarys programu (zagadnienia) z socjologii klasycznej

Więcej materiałów do socjologii klasycznej można znaleźć na mojej stronie socrel.edu.pl

Dla słuchaczy wykładu "Ewolucjonizm a socjologia religii"

Warunki zaliczenia

Zarys programu i teksty

Wczesne chrześcijaństwo

Dla słuchaczy wykładu "Socjologia sfery publicznej"

Zagadnienia