Strona domowa Kamila M. Kaczmarka


camillos

Jestem socjologiem zatrudnionym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest religia. Ujmuję ją z perspektywy, którą określić można jako syntetyczna teoria ewolucji religii. Jej fundamentem są prace klasyków socjologii (a zwłaszcza Herberta Spencera, ale także Maxa Webera, Maxa Schelera, Vilfredo Pareto), odczytane zgodnie z zasadami neoklasycyzmu socjologicznego (paradygmatu, którego program na gruncie polskim sformułował prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski ). Istotny element konstrukcyjny syntezy stanowi poddana socjologizacji biologiczna teoria ewolucji.

dr hab. Kamil M. Kaczmarek

 

 

 

 


Książki
upadek-kosciola_NOWYRKE_okładka_min Mechanizmy ewolucji religii PraSocTomAkwin


Następna strona: Curriculum Vitae