Smutne wiadomości

Dwie smutne wiadomości ostatnio obiegły świat socjologiczny. W ostatnich tygodniach opuściło nas dwoje wybitnych socjologów - 19 czerwca zmarł dr hab. Tadeusz Doktór, wybitny socjolog religii a 3 lipca prof Maria Hirszowicz.
camillos 2007 07 04