Przykład konspektu

Oto fragment przykładowego konspektu

Rozdział III:

- rewolucja francuska nie miała określonego terytorium (45)

- rewolucję francuską należy porównywać z rewolucjami religijnymi, mimo, że była głównie rewolucją polityczną (45-46)

- religie same w sobie dotyczą większego obszaru ludzi, mają szersze granice, przez co charakter rewolucji religijnych też ma większy zasięg (46-47)

- rewolucja francuska również traktowała człowieka abstrakcyjnie, nie odnosiła się do społeczeństwa francuskiego (47)

- rewolucja francuska była uniwersalna- hasła, które głosiła oraz działania do jakich zachęcała mogły być przyjęte w wielu miejscach (47-48)

Rozdział IV:

- instytucje były tworzone na wzór prawa rzymskiego, jednak różniły się od niego diametralnie, a właśnie prawo rzymskie było powodem do ich przekształcania (49)

- istota instytucji politycznych w różnych krajach była taka sama (50)

- w Europie średniowiecznej działał wszędzie ten sam duch (50)

- opis upadku arystokracji w Niemczech mimo dobrobytu, który wzrastał w XVIIIw (51-52)

- potęga bogactwa (52-53)

Jest to tylko przykład!

Może być od myślnika, może być "prozą", proszę zwrócić uwagę na przybliżone natężenie "przypisów". Konspekt może zawierać ponadto wszelkie własne uwagi i wnioski.

camillos 2011 11 02