Nowe działy

Na stronie Socjologia i religie zaczynam budować dwa nowe działy związane z moimi aktualnymi zainteresowaniami badawczymi: ewolucjonizm a religie oraz socjologia wczesnego chrześcijaństwa. W ramach pierwszego z działów na razie udostępniam tekst Edwarda B. Tylora o religii z książki Antropologia

camillos 2010 02 21