Strona domowa Kamila M. Kaczmarka

ja

Jestem socjologiem zatrudnionym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym przedmiotem moich zainteresowań badawczych jest religia. Ujmuję ją z perspektywy, którą określić można jako syntetyczna teoria ewolucji religii. Jej fundamentem są prace klasyków socjologii (a zwłaszcza Herberta Spencera), odczytane zgodnie z zasadami neoklasycyzmu socjologicznego (paradygmatu, którego program na gruncie polskim sformułował prof. dr hab. Stanisław Kozyr-Kowalski ). Istotny element konstrukcyjny syntezy stanowi poddana socjologizacji biologiczna teoria ewolucji.

dr hab. Kamil M. Kaczmarek


Książki
Mechanizmy ewolucji religii
27 03 2013