Guru - uczniowie - wspólnota. Spis treści

WSTĘP

9

Rozdział I GURU

. 15

1. Guru Kundalini

15

a) Okres legendarny

15

b) Okres historyczny

24

2. Charyzma

27

a) Charyzma w Weberowskiej socjologii religii

28

b) Charyzma w ramach teorii prawomocnego panowania

31

c) Miejsce charyzmy w panowaniu charyzmatycznym – próba weryfikacji

33

d) Problem modelu psychopatologicznego

36

e) Cechy charyzmatycznego przywódcy

41

Rozdział II UCZEŃ

47

1. Stawanie się uczniem, czyli socjologiczna teoria konwersji

47

a) Oderwanie od „bazy”

48

b) Oderwanie od „nadbudowy”

51

2. Okres poszukiwania.

55

3. Kanały rekrutacji

58

4. Wzajemne testowanie

60

5.Formacja

61

a) Próba

63

b) Ograniczanie się

66

c) Posiłki

67

d) Kultura fizyczna

71

e) Samokontrola myśli

72

f) Pieśni

77
Muzyka
78
Teksty
82

g) Książki

86

6. Umieszczanie w strukturze grupy

91

7. Rezultat

92

8. Kryzys, resocjalizacja, apostazja

95
a) Apostazja
96
b) Przyczyny apostazji
98
c) Rozrachunek
101

Rozdział III WSPÓLNOTA

105

1 .Szkic historyczny

105

2. Systematyka organizacji religijnych

108

3. Struktura

111

a) Typ struktury.

111

b) Stopnie złożoności organizacji i zasięg

113

4. Wspólnota religijna a czynniki realne

118

a) Typy kwalifikacji religijnych: hagiodynamis a hierodynamis

118

b) Hagiokratyczna a hierokratyczna organizacja religijna

121

c) Od hagiokracji do hierokracji

124

d) Konflikt między hagiokracją a hierokracją

126

5. „Siły tego świata” – gospodarka

127

a) Faza I: charyzmatyczne darowizny i łupy

128

b) Faza II: Firma i fundacje – racjonalne kapitalistyczne przedsięwzięcie kontra charyzmatyczna niegospodarność

129

c) Faza III: charyzmatyczna patologia

134

d) Zaspokajanie potrzeb

135

6. „Siły tego świata” – władza

138

a) „Alfa”

138

b) „Beta”

141

c) „Gamma”

144

d) „Delta”

147

e) „Epsilon”

148

f) „Dzeta”

148

g) „Eta”

151

h) „Theta” i „Iota”

154

i) „Kappa”

155

Podsumowanie

156

7. „Siły tego świata” – życie seksualne kundalinistów

157

a) Rola seksualności

157

b) Typowa relacja między płciami

159

c) Zawiązanie relacji

162
Związki endogamiczne
163
Związki egzogamiczne
165

d) Związki wobec władzy zwierzchniej

166

e) Anomalie

168
Stosunki pozamałżeńskie
168
Matriarchat
171

f) Dzieci

171
Podstawy ideologiczne traktowania dzieci
172
Praktyka
175

8. Wspólnota a społeczeństwo

177

a) Napięcie

.
177

b) Stosunek do świata

178

c) Inne typologie oparte na stosunku do otoczenia

179

d) Doktryna a stosunek do otoczenia

180

e) Ogólny stosunek do świata

182

f) Poza kategorię „otoczenie”

184

g) Wpływ stosunku otoczenia na stosunek do otoczenia

187

h) Relacja z otoczeniem

190

9. Charyzmatyczne źródła upadku

191

Zakończenie

195

ANEKSY

199

Aneks I

199

Aneks II

203

BIBLIOGRAFIA

209
17 01 2011